Alpha Institute for Advanced Studies (AIAS)

   
READ BY THE BEST IN THE WORLD
DARLLENWYD GAN Y GORAU YN Y BYD
 

-quick links-

ECE Principles
ECE Principles II

-external links-

Blog

AIAS Coat of Arms

Myron Evans » Gwaith yr athro Myron Wyn Evans

Gwaith yr athro Myron Wyn Evans


 

 

 1. Cemegydd a Ffisegydd

 2. Ganed yng Nghraigcefnparc 1950

 3. Addysg yn Ysgol Ramadeg Pontardawe a Choleg Prifysgol Cymru Aberystwyth

 4. B.Sc. (1971), Ph.D. (1974), D.Sc. (1977)

 5. Arolygwr Ph.D.: Yr Athro Mansel Davies

 6. Yr ieuengaf i dderbyn gradd D.Sc. ym Mhrydain a’r Gymanwlad, yn 27 oed.


Cymrodoriaethau mewn Cystadlaethau Agored


 1. Cymrodoriaeth Cyngor Ymchwil Gwyddonol Prydain Fawr, 1974

 2. Cymrodoriaeth Cyngor Ymchwil Gwyddonol Canada, 1974

 3. Cymrodoriaeth Ewropeaidd ICI, 1974

 4. Cymrodoriaeth Ymchwil Iau, Coleg Wolfson, Rhydychen, 1975

 5. Cymrodoriaeth Goffa Ramsay, 1976

 6. Cymrodoriaeth Uwch Cyngor Gwyddoniaeth a Pheirianneg Prydain Fawr, 1978

 7. Cymrodoriaeth Prifysgol Cymru ym Mangor ac Abertawe, 1983

 8. Cymrodoriaeth Hŷn Pilcher yn Abertawe, 1985

 9. Cymrodoriaeth IBM ym Mhrydain Fawr, 1985

 10. Cymrodoriaeth Humboldt, 1985

 11. Dwy gymrodoriaeth Leverhulme.


Penodiadau


 1. Cyd-gysylltydd Ewropeaidd y Grŵp Hylifau Moleciwlaidd, 1980

 2. Athro Ymweliadol IBM, Kingston, Efrog Newydd, 1986

 3. Cymrodoriaeth Anrhydeddus, Coleg Brenhinol Holloway a Choleg Newydd Prifysgol Llundain, 1987

 4. Cymrodoriaeth Anrhydeddus, Coleg Caerhirfryn, 1987

 5. Prif Awdur MOTECC, IBM, 1988

 6. Gwyddonydd Ymweliadol, Canolfan Theori Prifysgol Cornell, 1989-1992

 7. Gwyddonydd Ymweliadol, Prifysgol Zurich, 1990-1991

 8. Gwyddonydd Ymweliadol, Prifysgol Talaith Pennsylvania, 1991

 9. Athro Ffiseg, Prifysgol Gogledd Carolina, 1992

 10. Gwyddonydd Ymweliadol, Athrofa Ystadegaeth Calcutta, 1995

 11. Gwyddonydd Ymweliadol, Prifysgol Gogledd Efrog, Toronto, 1995

 12. Cyfarwyddwr Athrofa Alpha ar gyfer Astudiaethau Uwch, 1998.

 13. Penodwyd i’r Rhestr Sifil gan y Frenhines, Elizabeth yr Ail a’r Tŷ Cyffredin, 2005

 14. Awdur neu Olygydd 716 o erthyglau a llyfrau gwyddonol.


Cyfraniadau


 1. egluro'r is-goch pell drwy ddynameg foleciwlar

 2. datblygu efelychiadau cyfrifiadurol ac efelychiadau cyfrifiadurol maes-gymhwysol

 3. datblygu opteg aflinol, yn arbennig yr effaith Faraday wrthdro

 4. darganfod maes troelliad sylfaenol electrodynameg

 5. datblygu electrodynameg i gynnwys y maes troelliad

 6. datblygu theori maes unol cydamrywiol yn gyffredinol


Rhagflaenwyr ar y Rhestr Sifil ym meysydd ffiseg a chemeg: Herschel, Dalton, Faraday, Joule, Fairfax-Somerville, Heaviside, Denning ac Airy. Rhagflaenydd o Gymru oedd y bardd Vernon Watkins. Ar hyn o bryd, yr unig wyddonydd ar y Rhestr Sifil a’r unig Gymro. Mae penodiad i’r Rhestr Sifil yn Uchel Fraint gymharol â’r Urdd Teilyngdod (O.M.) neu Cydymaith Anrhydedd (C.H.). Mae tua 25 ar y Rhestr ar hyn o bryd. Mae 25 yn perthyn i’r Urdd Teilyngdod a 65 yn Gymdeithion Anrhydedd.


Cysylltiadau


 1. Y Llywodraeth Brydeinig

 2. Yr Athrofa Alpha ar gyfer Astudiaethau Uwch


Diddordebau yn cynnwys barddoniaeth (llyfr barddol 2005), ffotograffiaeth (arddangosfa barhaol yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe), cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelfyddyd.

Rhagflaenwyr barddol ar y Rhestr Sifil yn cynnwys Byron, Wordsworth, Tennyson a W.S. Graham. 

Copyright 2000 - 2020 AIAS
|Contact Us|AIAS License|About us|